Kompetence pro život / Testy / Jste komunikativní?

Jste komunikativní?


Bylo by samozřejmě ideální a příjemné, kdybychom se se svým okolím vždy a za každých okolností dokázali domluvit, ale to je iluze. Někdy se nám to daří lépe, jindy hůř a občas se zkrátka domluvit nejsme schopni. Takový je život. Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení, zda by s tím nešlo něco udělat. Např. absolvováním našich tréninků.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Cítím se nesvůj nebo trapně, když přede mnou někdo pláče.
2. Snažím se o to, aby se druzí ke mně nedostali moc blízko.
3. Mívám pocit, že bych něco říct měl, ale nevím co.
4. Stává se mi, že když se s někým bavím, odbíhají mi myšlenky k jiným tématům.
5. Čas mi rychle ubíhá, když trávím večer s přáteli.
6. Nedá se nic dělat, svůj názor musím vždy vyslovit.
7. Nepříjemné rozhovory s partnerem jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.
8. Když jedu s někým cizím v malém výtahu, necítím se úplně dobře.
9. I když pravdu nemám, snažím se ostatní o ní přesvědčit.
10. Často začínám větu slovy: "Ano, ale ..."
11. Není pro mě snadné říkat otevřeně, co si opravdu myslím.
12. Když se hádám, nemyslím na to, jestli dávám i rány pod pás.
13. Při rozepřích používám spíše slovo "já" než slovo "ty".
14. Nejlepší řešení sporu je podle mě otevřená konfrontace.
15. Umím lidem naslouchat.
16. Byl bych dobrý učitel.
17. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.
18. Nemlčím, své názory vždy otevřeně vyjadřuji.
19. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
20. Oponovat nebo odporovat druhým moc neumím.
21. Dodatečně je mi jasné, že můj způsob hádky může být občas pro můj protějšek zraňující.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019