Kompetence pro život / Testy / Jste komunikativní?

Jste komunikativní?


Bylo by samozřejmě ideální a příjemné, kdybychom se se svým okolím vždy a za každých okolností dokázali domluvit, ale to je iluze. Někdy se nám to daří lépe, jindy hůř a občas se zkrátka domluvit nejsme schopni. Takový je život. Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení, zda by s tím nešlo něco udělat. Např. absolvováním našich tréninků.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Nejlepší řešení sporu je podle mě otevřená konfrontace.
2. Oponovat nebo odporovat druhým moc neumím.
3. Umím lidem naslouchat.
4. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.
5. Mívám pocit, že bych něco říct měl, ale nevím co.
6. Nemlčím, své názory vždy otevřeně vyjadřuji.
7. Při rozepřích používám spíše slovo "já" než slovo "ty".
8. Nedá se nic dělat, svůj názor musím vždy vyslovit.
9. Stává se mi, že když se s někým bavím, odbíhají mi myšlenky k jiným tématům.
10. Nepříjemné rozhovory s partnerem jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.
11. Když se hádám, nemyslím na to, jestli dávám i rány pod pás.
12. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
13. Dodatečně je mi jasné, že můj způsob hádky může být občas pro můj protějšek zraňující.
14. Snažím se o to, aby se druzí ke mně nedostali moc blízko.
15. Byl bych dobrý učitel.
16. Cítím se nesvůj nebo trapně, když přede mnou někdo pláče.
17. Často začínám větu slovy: "Ano, ale ..."
18. Čas mi rychle ubíhá, když trávím večer s přáteli.
19. Když jedu s někým cizím v malém výtahu, necítím se úplně dobře.
20. Není pro mě snadné říkat otevřeně, co si opravdu myslím.
21. I když pravdu nemám, snažím se ostatní o ní přesvědčit.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019