Kompetence pro život / Testy / Jste komunikativní?

Jste komunikativní?


Bylo by samozřejmě ideální a příjemné, kdybychom se se svým okolím vždy a za každých okolností dokázali domluvit, ale to je iluze. Někdy se nám to daří lépe, jindy hůř a občas se zkrátka domluvit nejsme schopni. Takový je život. Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení, zda by s tím nešlo něco udělat. Např. absolvováním našich tréninků.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Nedá se nic dělat, svůj názor musím vždy vyslovit.
2. Často začínám větu slovy: "Ano, ale ..."
3. Oponovat nebo odporovat druhým moc neumím.
4. Dodatečně je mi jasné, že můj způsob hádky může být občas pro můj protějšek zraňující.
5. Mívám pocit, že bych něco říct měl, ale nevím co.
6. Stává se mi, že když se s někým bavím, odbíhají mi myšlenky k jiným tématům.
7. Nemlčím, své názory vždy otevřeně vyjadřuji.
8. Byl bych dobrý učitel.
9. Umím lidem naslouchat.
10. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
11. Když jedu s někým cizím v malém výtahu, necítím se úplně dobře.
12. Když se hádám, nemyslím na to, jestli dávám i rány pod pás.
13. Cítím se nesvůj nebo trapně, když přede mnou někdo pláče.
14. I když pravdu nemám, snažím se ostatní o ní přesvědčit.
15. Není pro mě snadné říkat otevřeně, co si opravdu myslím.
16. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.
17. Při rozepřích používám spíše slovo "já" než slovo "ty".
18. Nejlepší řešení sporu je podle mě otevřená konfrontace.
19. Čas mi rychle ubíhá, když trávím večer s přáteli.
20. Nepříjemné rozhovory s partnerem jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.
21. Snažím se o to, aby se druzí ke mně nedostali moc blízko.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021