Kompetence pro život / Testy / Jste flexibilní?

Jste flexibilní?


Překotnost, kvanta informací, rychlost, dynamika, změny na straně jedné, poklidný život, zaběhaný řád a pocit jistoty na straně druhé. Většina z nás vyznává něco z obojího. Určité vzrušení a nutnost adaptovat se a měnit sám sebe potřebujeme ke spokojenému životu podobně jako pocit jistoty a stability. Nicméně, současný trh upřednostňuje lidi flexibilní, schopné pružně reagovat na náročné a stále se měnící podmínky.

To, nakolik pružně jsme reagovat schopni, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů rázu fyzického stejně tak jako psychického. Sem patří především náš postoj, to, jak k okolnímu světu a změnám, které se v něm dennodenně odehrávají , přistupujeme my sami.

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k flexibilitě nabízejí naše tréninky.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Svůj pracovní nebo osobní styl dokážu skutečně rychle a bez větších problémů změnit.
2. Je škoda, že obyčeje a tradice ztrácejí v dnešním světě význam.
3. Doba se mění, ale do budoucna hledím s optimismem.
4. Kdo není ve svém životě schopen počítat s rizikem, život nepoznal.
5. Je pro mne docela obtížné udržet krok s dobou.
6. Mnoho věcí jsem nevyzkoušel, nemám na to dostatek talentu.
7. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.
8. Vítám nejrůznější změny, beru je jako výzvu nebo i dobrodružství.
9. Dávám přednost tradici a solidnosti – v práci, ve věcech, i ve vztazích.
10. Naskytne-li se mi dostatečně zajímavá pracovní příležitost, jsem připraven přestěhovat se.
11. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.
12. V nových situacích se poměrně rychle zorientuji.
13. Představa o setrvání na jednom místě po celý život mě děsí.
14. Když něco dělám příliš dlouho, přestane mě to zajímat.
15. Přizpůsobím se, je-li okolnostmi skutečně vyžadováno.
16. Čas od času jsou reformy všech možných zákonů a vyhlášek nevyhnutelné.
17. Nový výrobek si pořídím až tehdy, když ten původní skutečně dosloužil.
18. Jsou to především moderní umění nebo hudba, které mi mají co říct.
19. Dobré partnerství mi dodává jistotu.
20. Jako všechno, také život vyžaduje jistý řád.
21. Kouzlo novosti je prostě nepřekonatelné.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019