Kompetence pro život / Testy / Jste flexibilní?

Jste flexibilní?


Překotnost, kvanta informací, rychlost, dynamika, změny na straně jedné, poklidný život, zaběhaný řád a pocit jistoty na straně druhé. Většina z nás vyznává něco z obojího. Určité vzrušení a nutnost adaptovat se a měnit sám sebe potřebujeme ke spokojenému životu podobně jako pocit jistoty a stability. Nicméně, současný trh upřednostňuje lidi flexibilní, schopné pružně reagovat na náročné a stále se měnící podmínky.

To, nakolik pružně jsme reagovat schopni, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů rázu fyzického stejně tak jako psychického. Sem patří především náš postoj, to, jak k okolnímu světu a změnám, které se v něm dennodenně odehrávají , přistupujeme my sami.

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k flexibilitě nabízejí naše tréninky.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Naskytne-li se mi dostatečně zajímavá pracovní příležitost, jsem připraven přestěhovat se.
2. V nových situacích se poměrně rychle zorientuji.
3. Čas od času jsou reformy všech možných zákonů a vyhlášek nevyhnutelné.
4. Kdo není ve svém životě schopen počítat s rizikem, život nepoznal.
5. Přizpůsobím se, je-li okolnostmi skutečně vyžadováno.
6. Je škoda, že obyčeje a tradice ztrácejí v dnešním světě význam.
7. Kouzlo novosti je prostě nepřekonatelné.
8. Je pro mne docela obtížné udržet krok s dobou.
9. Jsou to především moderní umění nebo hudba, které mi mají co říct.
10. Vítám nejrůznější změny, beru je jako výzvu nebo i dobrodružství.
11. Mnoho věcí jsem nevyzkoušel, nemám na to dostatek talentu.
12. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.
13. Jako všechno, také život vyžaduje jistý řád.
14. Dávám přednost tradici a solidnosti – v práci, ve věcech, i ve vztazích.
15. Nový výrobek si pořídím až tehdy, když ten původní skutečně dosloužil.
16. Když něco dělám příliš dlouho, přestane mě to zajímat.
17. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.
18. Doba se mění, ale do budoucna hledím s optimismem.
19. Dobré partnerství mi dodává jistotu.
20. Svůj pracovní nebo osobní styl dokážu skutečně rychle a bez větších problémů změnit.
21. Představa o setrvání na jednom místě po celý život mě děsí.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021