Kompetence pro život / Testy / Jste flexibilní?

Jste flexibilní?


Překotnost, kvanta informací, rychlost, dynamika, změny na straně jedné, poklidný život, zaběhaný řád a pocit jistoty na straně druhé. Většina z nás vyznává něco z obojího. Určité vzrušení a nutnost adaptovat se a měnit sám sebe potřebujeme ke spokojenému životu podobně jako pocit jistoty a stability. Nicméně, současný trh upřednostňuje lidi flexibilní, schopné pružně reagovat na náročné a stále se měnící podmínky.

To, nakolik pružně jsme reagovat schopni, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů rázu fyzického stejně tak jako psychického. Sem patří především náš postoj, to, jak k okolnímu světu a změnám, které se v něm dennodenně odehrávají , přistupujeme my sami.

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k flexibilitě nabízejí naše tréninky.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. V nových situacích se poměrně rychle zorientuji.
2. Naskytne-li se mi dostatečně zajímavá pracovní příležitost, jsem připraven přestěhovat se.
3. Čas od času jsou reformy všech možných zákonů a vyhlášek nevyhnutelné.
4. Jsou to především moderní umění nebo hudba, které mi mají co říct.
5. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.
6. Jako všechno, také život vyžaduje jistý řád.
7. Je pro mne docela obtížné udržet krok s dobou.
8. Přizpůsobím se, je-li okolnostmi skutečně vyžadováno.
9. Dobré partnerství mi dodává jistotu.
10. Je škoda, že obyčeje a tradice ztrácejí v dnešním světě význam.
11. Kouzlo novosti je prostě nepřekonatelné.
12. Vítám nejrůznější změny, beru je jako výzvu nebo i dobrodružství.
13. Svůj pracovní nebo osobní styl dokážu skutečně rychle a bez větších problémů změnit.
14. Představa o setrvání na jednom místě po celý život mě děsí.
15. Doba se mění, ale do budoucna hledím s optimismem.
16. Dávám přednost tradici a solidnosti – v práci, ve věcech, i ve vztazích.
17. Kdo není ve svém životě schopen počítat s rizikem, život nepoznal.
18. Nový výrobek si pořídím až tehdy, když ten původní skutečně dosloužil.
19. Když něco dělám příliš dlouho, přestane mě to zajímat.
20. Mnoho věcí jsem nevyzkoušel, nemám na to dostatek talentu.
21. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019