Kompetence pro život / Testy / Jste nezávislí?

Jste nezávislí?


Z průzkumu provedeného mezi zaměstnavateli jednoznačně vyplynulo, že schopnosti vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně a vytrvale na nějakém úkolu, vnitřní disciplíně a nezávislému rozhodování připisují manažeři prvořadou důležitost. Kompetence k samostatnosti figuruje na jejich žebříčku požadavků na zaměstnance na prvním místě. V tomto krátkém testíku si vyzkoušejte, jak byste se mu asi jevili vy.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Nemám rád lidi, kteří se jenom vezou.
2. Nebál bych se vydat se sám na dovolenou napříč republikou.
3. Znám své meze.
4. Líná huba holé neštěstí.
5. Rozhodování mi nedělá problémy.
6. Pracuji-li v týmu, zvolím si takový úkol, který mohu dokončit sám.
7. Mí rodiče se vždycky snažili, abych byl samostatný. Od malička jsem měl povinnosti, které jsem musel dělat sám.
8. Každý svého štěstí strůjcem.
9. Raději sám zodpovídám za to, co dělám.
10. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
11. Nedělá mi problémy si práci rozplánovat tak, abych ji zvládl a nepřepínal své síly.
12. Příliš podrobné zadání mne spíš rozčiluje a svazuje.
13. Když se musím rozhodovat, raději se spoléhám na vlastní úsudek než na rady druhých.
14. Dokážu si udržet svůj názor. Nehledím na to, co si myslí ostatní.
15. Poznám, když se mnou někdo snaží manipulovat a dokážu se ubránit.
16. V případě, že potřebuji další informace pro splnění úkolu, raději si je naleznu sám, než abych se někoho zeptal.
17. Potíže vždy raději řeším vlastními silami.
18. Při vaření se často nedržím přesně receptu, rád (a) experimentuji.
19. Nevadí mi, když mám úkol zadaný spíše obecně.
20. Nejasné a nepřehledné situace mě nevyvedou z míry.
21. Než začnu pracovat, udělám si představu o tom, jak to bude probíhat, včetně časového rozvrhu.
22. Práce nedokončená je jako práce nezačatá.
23. Nejlepších výsledků většinou dosáhnu, když spoléhám jenom sám na sebe.
24. Mám zkušenost, že když na něčem pracuje více lidí, snaží se prosadit svůj názor a k ničemu kvalitnímu nakonec nedospějí.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019