Kompetence pro život / Testy / Náš zákazník, náš pán???

Náš zákazník, náš pán???


Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
2. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.
3. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
4. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.
5. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
6. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
7. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
8. Přání zákazníků jsou rozmanitá.
9. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
10. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
11. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
12. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
13. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
14. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.
15. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
16. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná
17. Rčení "Náš zákazník, náš pán" skutečně platí.
18. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
19. Přání zákazníků jsou hodně podobná.
20. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
21. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021