Kompetence pro život / Testy / Náš zákazník, náš pán???

Náš zákazník, náš pán???


Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
2. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
3. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
4. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.
5. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
6. Přání zákazníků jsou rozmanitá.
7. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
8. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná
9. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
10. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
11. Rčení "Náš zákazník, náš pán" skutečně platí.
12. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.
13. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.
14. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
15. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
16. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.
17. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
18. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
19. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
20. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
21. Přání zákazníků jsou hodně podobná.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019