Kompetence pro život / Testy / Náš zákazník, náš pán???

Náš zákazník, náš pán???


Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
2. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.
3. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.
4. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
5. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
6. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
7. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.
8. Přání zákazníků jsou rozmanitá.
9. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
10. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
11. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná
12. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
13. Rčení "Náš zákazník, náš pán" skutečně platí.
14. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
15. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
16. Přání zákazníků jsou hodně podobná.
17. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
18. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
19. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
20. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
21. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021