Kompetence pro život / Testy / Náš zákazník, náš pán???

Náš zákazník, náš pán???


Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
2. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.
3. Rčení "Náš zákazník, náš pán" skutečně platí.
4. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
5. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
6. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
7. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
8. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
9. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
10. Přání zákazníků jsou hodně podobná.
11. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
12. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.
13. Přání zákazníků jsou rozmanitá.
14. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.
15. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná
16. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
17. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
18. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
19. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
20. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
21. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019