Kompetence pro život / Testy / Sebehodnocení prezentačních dovedností

Sebehodnocení prezentačních dovedností


Tento testík Vám pomůže prověřit, jak si v současné chvíli stojíte, pokud se prezentačních dovedností týká, a také Vám pomůže zjistit, nač se při zdokonalování této důležité součásti kompetence k efektivní komunikaci zaměřit.

Pozorně si prostudujte každý z dvaceti výroků a na škále 0 až 4 označte, která hodnota se nejvíce blíži skutečnosti. Buďte k sobě upřímní, jen tak se můžete z testu poučit.

1. Začátek každé mé prezentace obsahuje přehled hlavních bodů a v závěru se znovu objevuje jejich shrnutí.
2. Jsem si vědom nejen toho, co říkám, ale i jak to říkám.
3. Vizualizaci (obrázky, grafy, nápisy…) používám s rozvahou, posluchače nezahlcuji. Mám na paměti, že nositelem poselství jsem já.
4. Vím, jak prezentaci oživit přiměřenou gestikulací, dávám si pozor na gesta signalizující mou nejistotu.
5. V závěru své prezentace se vždy vracím k tomu, co už bylo vysloveno v úvodu.
6. Vždy se informuji předem, jací lidé budou mé prezentaci naslouchat. Mám jasno v tom, co jsou zač.
7. Ovládám postupy, jak usměrňovat pozornost posluchačů a dosáhnu toho, aby sledovali to, co jim sděluji.
8. Vycházím z toho, že prezentovat neznamená perfektně odříkat, nejdůležitější je kontakt s posluchači.
9. Na místě jsem vždy natolik včas, abych si mohl v klidu připravit a vyzkoušet přístroje, které budu při prezentaci používat.
10. Uvědomuji si význam očního kontaktu s posluchači a přirozeně jej udržuji.
11. Myšlenky a nápady sděluji posluchačům se zaujetím, tak, aby cítili, že tématu dobře rozumím.
12. Vím, co jsou to vizuální pomůcky a k čemu slouží. Proto je při svých prezentacích používám.
13. Můj hlas je jasný a zvučný a tempo mé řeči je přiměřené.
14. Pokaždé než si začnu svou prezentaci připravovat, jasně si stanovím její cíl. Znamená to, že před otázkou „Co?“ znám odpověď na otázku „Proč?“
15. Daří se mi, aby mě přirozená tréma a strach z vystoupení stimulovaly, nikoliv brzdily.
16. Je mi jasné, že na dobrém úvodu hodně záleží a k prolomení ledů znám různé triky.
17. Vím k čemu slouží řečnické otázky a používám je.
18. Vždy si zajdu prohlédnout prostor, kde budu prezentovat a je-li to třeba, přizpůsobím jej svým představám.
19. Svou prezentaci sestavuji systematicky. Začínám tím, že si poznamenám podstatné body nebo myšlenky a pak je rozpracovávám.
20. Nacvičím si své vystoupení předem, takže víceméně hovořím „z patra“.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019