Kompetence pro život / Testy / Sebehodnocení prezentačních dovedností

Sebehodnocení prezentačních dovedností


Tento testík Vám pomůže prověřit, jak si v současné chvíli stojíte, pokud se prezentačních dovedností týká, a také Vám pomůže zjistit, nač se při zdokonalování této důležité součásti kompetence k efektivní komunikaci zaměřit.

Pozorně si prostudujte každý z dvaceti výroků a na škále 0 až 4 označte, která hodnota se nejvíce blíži skutečnosti. Buďte k sobě upřímní, jen tak se můžete z testu poučit.

1. Uvědomuji si význam očního kontaktu s posluchači a přirozeně jej udržuji.
2. Vím k čemu slouží řečnické otázky a používám je.
3. Pokaždé než si začnu svou prezentaci připravovat, jasně si stanovím její cíl. Znamená to, že před otázkou „Co?“ znám odpověď na otázku „Proč?“
4. Vím, jak prezentaci oživit přiměřenou gestikulací, dávám si pozor na gesta signalizující mou nejistotu.
5. Daří se mi, aby mě přirozená tréma a strach z vystoupení stimulovaly, nikoliv brzdily.
6. Vždy si zajdu prohlédnout prostor, kde budu prezentovat a je-li to třeba, přizpůsobím jej svým představám.
7. Vím, co jsou to vizuální pomůcky a k čemu slouží. Proto je při svých prezentacích používám.
8. Nacvičím si své vystoupení předem, takže víceméně hovořím „z patra“.
9. Myšlenky a nápady sděluji posluchačům se zaujetím, tak, aby cítili, že tématu dobře rozumím.
10. Můj hlas je jasný a zvučný a tempo mé řeči je přiměřené.
11. Na místě jsem vždy natolik včas, abych si mohl v klidu připravit a vyzkoušet přístroje, které budu při prezentaci používat.
12. Je mi jasné, že na dobrém úvodu hodně záleží a k prolomení ledů znám různé triky.
13. Ovládám postupy, jak usměrňovat pozornost posluchačů a dosáhnu toho, aby sledovali to, co jim sděluji.
14. V závěru své prezentace se vždy vracím k tomu, co už bylo vysloveno v úvodu.
15. Jsem si vědom nejen toho, co říkám, ale i jak to říkám.
16. Začátek každé mé prezentace obsahuje přehled hlavních bodů a v závěru se znovu objevuje jejich shrnutí.
17. Svou prezentaci sestavuji systematicky. Začínám tím, že si poznamenám podstatné body nebo myšlenky a pak je rozpracovávám.
18. Vždy se informuji předem, jací lidé budou mé prezentaci naslouchat. Mám jasno v tom, co jsou zač.
19. Vycházím z toho, že prezentovat neznamená perfektně odříkat, nejdůležitější je kontakt s posluchači.
20. Vizualizaci (obrázky, grafy, nápisy…) používám s rozvahou, posluchače nezahlcuji. Mám na paměti, že nositelem poselství jsem já.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021