Kompetence pro život / Testy / Souhrnný test kompetencí

Souhrnný test kompetencí


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

1. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
2. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
3. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
4. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
5. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
6. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
7. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
8. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
9. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
10. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
11. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
12. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
13. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
14. Dokážu si obhájit vlastní názor
15. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
16. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
17. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
18. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
19. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
20. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
21. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
22. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
23. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
24. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
25. Snažím se lidem vycházet vstříc.
26. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
27. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
28. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
29. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
30. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
31. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
32. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
33. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
34. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
35. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
36. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
37. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
38. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
39. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
40. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
41. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
42. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
43. Jsem aktivní člověk.
44. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
45. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
46. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
47. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
48. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
49. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
50. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
51. Rád zkouším nové věci.
52. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
53. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
54. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
55. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
56. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
57. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
58. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
59. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
60. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
61. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
62. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021