Kompetence pro život / Testy / Souhrnný test kompetencí

Souhrnný test kompetencí


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

1. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
2. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
3. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
4. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
5. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
6. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
7. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
8. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
9. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
10. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
11. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
12. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
13. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
14. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
15. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
16. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
17. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
18. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
19. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
20. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
21. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
22. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
23. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
24. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
25. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
26. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
27. Snažím se lidem vycházet vstříc.
28. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
29. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
30. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
31. Jsem aktivní člověk.
32. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
33. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
34. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
35. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
36. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
37. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
38. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
39. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
40. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
41. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
42. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
43. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
44. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
45. Dokážu si obhájit vlastní názor
46. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
47. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
48. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
49. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
50. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
51. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
52. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
53. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
54. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
55. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
56. Rád zkouším nové věci.
57. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
58. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
59. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
60. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
61. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
62. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2021