Kompetence pro život / Testy / Souhrnný test kompetencí

Souhrnný test kompetencí


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

1. Snažím se lidem vycházet vstříc.
2. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
3. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
4. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
5. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
6. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
7. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
8. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
9. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
10. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
11. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
12. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
13. Jsem aktivní člověk.
14. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
15. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
16. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
17. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
18. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
19. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
20. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
21. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
22. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
23. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
24. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
25. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
26. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
27. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
28. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
29. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
30. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
31. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
32. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
33. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
34. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
35. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
36. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
37. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
38. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
39. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
40. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
41. Dokážu si obhájit vlastní názor
42. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
43. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
44. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
45. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
46. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
47. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
48. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
49. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
50. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
51. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
52. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
53. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
54. Rád zkouším nové věci.
55. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
56. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
57. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
58. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
59. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
60. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
61. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
62. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019