Kompetence pro život / Testy / Souhrnný test kompetencí

Souhrnný test kompetencí


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

1. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
2. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
3. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
4. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
5. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
6. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
7. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
8. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
9. Dokážu si obhájit vlastní názor
10. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
11. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
12. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
13. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
14. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
15. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
16. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
17. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
18. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
19. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
20. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
21. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
22. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
23. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
24. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
25. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
26. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
27. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
28. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
29. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
30. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
31. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
32. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
33. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
34. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
35. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
36. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
37. Snažím se lidem vycházet vstříc.
38. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
39. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
40. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
41. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
42. Rád zkouším nové věci.
43. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
44. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
45. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
46. Jsem aktivní člověk.
47. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
48. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
49. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
50. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
51. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
52. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
53. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
54. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
55. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
56. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
57. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
58. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
59. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
60. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
61. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
62. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019