Kompetence pro život / Testy / Souhrnný test kompetencí

Souhrnný test kompetencí


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

1. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
2. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
3. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
4. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
5. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
6. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
7. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
8. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
9. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
10. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
11. Snažím se lidem vycházet vstříc.
12. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
13. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
14. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
15. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
16. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
17. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
18. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
19. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
20. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
21. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
22. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
23. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
24. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
25. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
26. Dokážu si obhájit vlastní názor
27. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
28. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
29. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
30. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
31. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
32. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
33. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
34. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
35. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
36. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
37. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
38. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
39. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
40. Jsem aktivní člověk.
41. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
42. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
43. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
44. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
45. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
46. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
47. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
48. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
49. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
50. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
51. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
52. Rád zkouším nové věci.
53. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
54. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
55. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
56. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
57. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
58. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
59. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
60. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
61. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
62. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, www.rpic-vip.cz © 2011-2019